آخرین خبرها
خانه / دیگر رسانه / تولید 31 هزار مگاوات انرژی الکتریکی در نـیروگـاه گـازی مجتمع فولاد سبا

تولید 31 هزار مگاوات انرژی الکتریکی در نـیروگـاه گـازی مجتمع فولاد سبا

به گزارش پشت پرده : وی از تولید 31 هزار مگاوات انرژی الکتریکی موردنیاز مجتمع فولاد سبا توسط نـیروگـاه گـازی این واحد خبر داد و گفت: علاوه بر این، موفقیتهای زیاد دیگری به دست آمد که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
– یکی از مولدهای نیروگاه به ظرفیت 4.2 هزار مگاوات ساعت که از اوایل راهاندازی به دلیل مشکلات مختلف از مدار خارج شده بود رفـع نقـص و راهاندازی شد و توسط متخصصان واحد تولید و توزیع برق در سیکل قرار گرفت.
– 600 هزار مترمکعب از پسابهای صنعتی تصفیه و به چرخه بازگردانده شد که علاوه بر کاهش برداشت آب خام، در زمینۀ حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست گام مهمی به شمار میآید.
– کاهش خرابیها و توان مصرفی پمپهای ارسال آبخنککاری تجهیزات فولادسازی با همکاری کارشناسان و متخصصان واحد سیالات صورت پذیرفت که با تغییرات اساسی در پمپهای مذکور از هدررفت انرژی به شکل قابلتوجهی جلوگیری میکند.
– 127 میلیون مترمکعب سیالات گازی در سه ماه نخست سال 1399 توسط واحد اکسیژن سبا تولید و در چرخۀ  توزیع قرار گرفت.
– در جهت تضمین تولید مستمر، سیستم تست آب دمین و شارژ آن به سیستم تبخیر گاز  نصب و در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
– بهمنظور تداوم تولید و افزایش آمادهبهکاری تجهیزات در سه ماه نخست امسال حدود 15 هزار نفر ساعت در قالب 790 درخواست کار توسط پیمانکاران تعمیرات مرکزی فولاد سبا، فعالیتهای تعمیراتی و بازسازی انجام شد و در این مدت بهمنظور حفظ و ارتقای سلامت پیمانکاران زیرمجموعه، دو واحد ساختمان رختکن با ظرفیتی بالغبر 350 نفر در قسمتهای راهآهن و تعمیرات مرکزی ساخته و  تجهیز شد و به بهرهبرداری رسید.
– گواهینامۀ استاندارد و سلامت بهرهبرداری آسانسورهای تحت پوشش تعمیرات مرکزی در مدتزمان فوق دریافت شد.
– در بخش تعمیرات تجهیزات در تعمیرگاه مرکزی سبا در سهماهۀ نخست سال بالغبر 880 درخواست باکیفیت مطلوب به اتمام رسید و تحویل شد.
وی در ادامه از انجام برخی فعالیتها در این ناحیه برای اولین بار در فولاد سبا خبر داد و تصریح کرد: مهمترین این فعالیتها عبارتاند از: ساخت 10 عدد قالب کناری ماشینهای ریختهگری سبا؛ سنگزنی تیغههای قیچی واحد ریختهگری و سرویس روتور موتور قفسۀ نورد و ساخت والوهای بلایند واحد احیای سبا.
دریابار افزود: در زمینۀ بازرسی فنی و در بخشهای مختلف شامل اعلام   و   اطفا، کالیبراسیون، آزمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر، مخابرات، خوردگی، ماشینهای دوار و جرثقیلهای سقفی، بیش از  8 هزار و 200 نفر ساعت در قالب 2 هزار و 260 استاندارد تعمیراتی و 350 درخواست کار در سه ماه نخست سال انجام شده است. اهم این فعالیتها در این مدت شامل این موارد است: ساخت و بهرهبرداری تست بلوک کالیبره جهت دستگاه ضخامت سنج فلزات؛ مانیتور کردن پیشرفت عیوب سازه لدل تارت ریختهگری به کمک دستگاه پیشرفته و سهبُعدی (phase array)؛ انجام الایمنت لیزری وسافت فوت کمپرسور سیل گس واحد احیا مستقیم و غبارگیر شمارۀ 2؛ انجام تست آنالیز جریان موتورهای مهم خطوط تولید؛ بهینهسازی لولۀ جعبههای F طبقات سرند و سیلوهای قدیم؛ بازسازی باسکولهای محصول و درب غربی سبا؛ تعمیر سرو     ولوهای معیوب سبا؛ کنترل پروسس پینچ رول با لود سل؛ تعمیر و راهاندازی تجهیز متال دتکتور سایت انباشت و برداشت و تعمیر HMI کاردامپر با توجه به نبود تجهیز یدکی و نیاز مبرم به آن.
مدیر خدمات فنی و پشتیبانی فولاد سبا ادامه داد: در بخش حملونقل ریلی در سه ماه نخست امسال مقدار قابلملاحظهای مواد اولیه از سبا تخلیه شده که حدود 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین حمل و ارسال 18 هزار   و   500 تن محصول از سبا، حمل بیش از 120 هزار تن سربارۀ گرم جمعآوریشده، حدود 300 هزار تن خدمات محصولات و ضایعات و همچنین در بخش مکانیسم نیز بیش از 77 هزار ساعت خدمات از دیگر اقدامات انجامشده در این ناحیه در سهماهۀ  اول 99 بوده است.
به گفتۀ دریابار، در گروه فنی خدمات فنی و پشتیبانی سبا در سهماهه نخست بالغبر یک هزار و 200 استاندارد تعمیراتی تدوین و یا بازنگری شده و بیش از 100 استاندارد و فعالیت تعمیراتی بهصورت میدانی کنترل و پایش شدهاند. همچنین در بخش برنامهریزی نیز بالغبر 5 هزار و 700 استاندارد تعمیراتی و درخواست کار در واحدهای مختلف برنامهریزی و اجرا شده است.
وی در پایان از حمایتهای مدیریت ارشد سازمان و همکاری تمامی مدیریتها و کارکنان مجموعههای عملیاتی و ستادی فولاد مبارکه و فولاد سبا و همچنین از تلاشهای مجدانۀ کارکنان و پیمانکاران زیرمجموعۀ خدمات فنی و پشتیبانی تشکر و قدردانی کرد.

حتما ببینید

شناسایی سود ١٠6 ریالی در بانک گردشگری در 6 ماهه

بانک گردشگری در 6 ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ برای هر سهم ١٠6 ریال سود محقق کرد. وگردش در مدت مشابه سال قبل 6٣ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *