• وزارت کشور در زمینه حمل و نقل عمومی همواره در کنار شهرداری ها بوده و خواهد بود

    وزارت کشور در زمینه حمل و نقل عمومی همواره در کنار شهرداری ها بوده و خواهد بود

    نشست خبری دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به مناسبت هفته دولت چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه با حضور نمایندگان رسانه ها در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور تشکیل و اهم اقدامات و برنامه های حوزه عمرانی وزارت کشور و سازمان از ابتدای دولت یازدهم تشریح و به پرسشهای خبر نگاران پاسخ داده شد.