• ارزش سهام عدالت مشمولان ۲۲ برابر شد

    ارزش سهام عدالت مشمولان ۲۲ برابر شد

    ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در پی رشد شاخص و نماد‌های معاملاتی در بازار سهام در حال حاضر به بیش از ۵۸۸۷هزار میلیارد ریال رسیده است و این موضوع نشان از بیش از ۲۲برابر شدن ارزش سهام عدالت مشمولان دارد. ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در پی