• سلوک و فنا در عرفان سرخپوستی

    سلوک و فنا در عرفان سرخپوستی

    پیش از هر سخنی درباره عرفان سرخپوستی دربارة این مکتب عرفانی و رهبر مشهور آن لازم به‌ذکر است که علی‌رغم عمر کوتاه آن، این مکتب در هاله‌ای از ابهام‌های عجیب و روایت‌های متنوع و متعدّد واقع شده است تا بدان‌جا که، پاره‌ای از سخنان خلاف واقع و متناقض کاستاندا دربارة زندگی شخصی‌اش، برخی منتقدان را بر آن داشته که در وجود استاد و مرشدی به‌نام دون‌خوان، تشکیک نموده، کتاب‌های او را حاصل توهّم و قدرت خیال‌پردازی کاستاندا به‌شمار آورند.

  • پتروشیمی امیرکبیر چگونه الگو شد؟

    پتروشیمی امیرکبیر چگونه الگو شد؟

    این روز‌ها کمتر فردی را می­توان یافت که نام­شرکت پتروشیمی امیرکبیر را به نیکی نشنیده باشد. نامِ نیکی که با پاسخگویی، ارتباط بی واسطه و اقدامات جهادی این مجموعه با رهبری مدیرعامل جوانِ بومی در روز‌های کرونا گره خورده است.