• سهل و ممتنع محرومیت زدایی

    سهل و ممتنع محرومیت زدایی

    در سال ۹۴ بود که چندین گروه جهادی و مقامات محلی در منطقه کوهستانی و صعب العبور احمد فداله در شهر دزفول محرومیت های خود را اعلام کردند و از مقامات محرومیت زا کمک خواستند.