• ارائه نقشه راه زنده کردن زاینده رود

    ارائه نقشه راه زنده کردن زاینده رود

    معاون آب و آبفای وزیر نیرو از ارائه نقشه راه احیای زاینده رود در جلسه شورای عالی آب ایران خبر داد و گفت: نقشه راه احیای این رود نیاز به همکاری همگانی دارد