• علت گرایش به مواد مخدر

    علت گرایش به مواد مخدر

    تهران – ایرنا – یک رواندرمانگر،‌ عوامل ژنتیکی، عوارض محیطی و یا اجتماعی را از جمله علل گرایش افراد به مصرف مواد مخدر برشمرد. سارا اکبرزاده روز شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: عادت به مصرف مواد افیونی در واقع یک نوع ناهنجاری و اختلال روانی است که نه تنها زندگی شخصی بلکه خانوادگی فرد معتاد