• نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی ۱۲ درصد شد

    نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی ۱۲ درصد شد

    هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه امروز ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد که برا ساس مفاد دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری نزد