• کروز به ۱۲ هزار سرمایه انسانی خود توجهی ویژه دارد

    کروز به ۱۲ هزار سرمایه انسانی خود توجهی ویژه دارد

    مهرداد درویشی مدیر منابع انسانی شرکت صنایع تولیدی کروز با اشاره به اینکه حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۷۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم با این مجموعه همکاری دارند، گفت: ۳۵ درصد از کارکنان این شرکت زنان سرپرست خانوار هستند. از ابتدای سال ۳۱۰۰ نفر را جذب کردیم و همچنان روند استخدامی ادامه دارد. از ۱۲۶۰۰ نفر افراد شاغل ۷۰ درصد را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل داده اند.