• بیم‌وامید مالیات بر خانه‌های خالی

    بیم‌وامید مالیات بر خانه‌های خالی

    تهران- ایرنا- برخی کارشناسان به تاثیرگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی امید دارند در حالی که برخی دیگر معتقدند به علت دیربازده بودن این قانون، نمی‌توان حداقل تا ۲ سال آینده به نتیجه آن امیدوار بود. در حالی که طی روزها و ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان به تاثیرگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی