• مخالفان و موافقان طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه چه می‌گویند؟

    مخالفان و موافقان طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه چه می‌گویند؟

    بسیاری از فعالان اقتصادی، فولاد مبارکه را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور همپای نفت می دانند چراکه نقش موثری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور و ارزآوری دارد، با این وجود طی چند ماه گذشته موضوع تحقیق تفحص از این مجموعه بزرگ تولیدی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است.