• وارونگی حقیقت

    وارونگی حقیقت

    به گزارش بازتاب خبر ، قریب دو سال مدیریت آقای سرافراز در سازمان صداوسیما بر چند مولفه اصلی استوار بود: ۱_چابک سازی سازمان عریض الطویل صداوسیما ۲-تخصصی کردن شبکه ها و برنامه ها برای جلوگیری از کلی گویی و قشری نگری ۳_مخالفت با بخشش های سیاسی به جریانات و مالی به سلبریتی ها ۴-جلوگیری از