• کروز در قاب اقتصاد مقاومتی و رونق تولید

    کروز در قاب اقتصاد مقاومتی و رونق تولید

    اتخاذ سیاست‌هایی که هزینه تحریم‌ها را حداقل نماید، نیز ضروری به نظر می‌رسد. گسترش پیمان های دوجانه پولی، ایجاد پول های رمزپایه و روش‌هایی برای دور زدن تحریم همگی از ضروریاتی هستند که می توانند در شرایط فعلی به کمک اقتصاد کشور بیایند

  • اقتصاد مقاومتی در سایپا به‌اجرا درآمده است

    اقتصاد مقاومتی در سایپا به‌اجرا درآمده است

    مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از سایپا گفت: در سایه مدیریت جهادی مدیران سایپا، اقتصاد مقاومتی در قالب رونق تولید، نهضت ساخت داخل و کاهش هزینه‌ها در این مجموعه محقق شده است.