• سرقت آرا در انتخابات آمریکا لو رفت

    سرقت آرا در انتخابات آمریکا لو رفت

    نویسنده در کتاب «چگونه ترامپ انتخابات ۲۰۲۰ را می دزدد» معتقد است که هنوز بسیاری از شهروندان آمریکایی خبر ندارند که معمولا سرقت در انتخابات‌ها قبل از برگزاری آن انجام می شود.