• احضار آذری جهرمی به دادگاه چه بود؟

    احضار آذری جهرمی به دادگاه چه بود؟

    نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشت: روز گذشته خبر احضار محمدجواد آذری‌ جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام آنچه استنکاف از اجرای دستور قضایی صادر شده برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خوانده شد، منتشر شد.