• تخصیص ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به صنایع استان اصفهان

    تخصیص ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به صنایع استان اصفهان

    معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: عملیات اجرایی انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان همزمان با انتقال آب به خراسان رضوی در تاریخ ۲۴ اسفندماه توسط رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس آغاز می شود و با اجرای این طرح ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به استان اصفهان تخصیص پیدا خواهد کرد.