• رسانه ها در انعکاس دستاوردها و دانشِ سازمانها توانمند هستند

    رسانه ها در انعکاس دستاوردها و دانشِ سازمانها توانمند هستند

    در دیدار مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با سرپرستان و مدیران مسئول روزنامه های کیهان، نسل فردا، دنیای اقتصاد و اصفهان امروز، بر اهمیت و نقش رسانه در انعکاس دستاوردهای سازمانها و بنگاههای اقتصادی بزرگ، به ویژه شرکت فولاد مبارکه، به عنوان یک شرکت سرآمد و پیشرو در تولید و به کارگیری دانش فنی روز تأکید شد.