• اهدای خون در گروه قطعه سازی کروز

    اهدای خون در گروه قطعه سازی کروز

    شرکت کروز با استقرار تیمی متشکل از پزشکان و کارشناسان سازمان انتقال خون و تجهیزات مورد نیاز این تیم در سایت ۲، ضمن استقبال بسیار خوب مدیران و پرسنل از این امر خداپسندانه، اقدام به خونگیری از کارکنان داوطلب کرد.