• بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای آسان است؟

    بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای آسان است؟

    به گزارش پشت پرده ،روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی به چالش های داخلی و بین المللی دولت جو بایدن برای بازگشت سریع به توافق هسته ای پرداخت.   روزنامه واشنتگتن پست در تحلیلی درباره چالش های دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای عمل کردن به وعده اش مبنی بر بازگشت به توافق