• فولاد مبارکه می تواند التهاب بازار فولاد را ساماندهی کند

    فولاد مبارکه می تواند التهاب بازار فولاد را ساماندهی کند

    مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در نشست مشترک با انجمن تولیدکنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال، بر اهمیت تعامل بیشتر میان این دوبخش، بررسی راهکارهای رفع مشکلات خریدارانِ ورقهای فولادی و تأمین مواد اولیۀ این شرکتها که همگی جزو مشتریان بزرگ فولاد مبارکه اصفهان هستند، تأکید کرد.

  • برای نجات تولید باید تقاضاهای کاذب از بازار فولاد خارج شود

    برای نجات تولید باید تقاضاهای کاذب از بازار فولاد خارج شود

    مدیرعامــل شـــرکت فــولاد تاراز چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با چیلان از لزوم خارج شدن تقاضاهای کاذب از بازار فولاد و تأمین حداکثری مواد اولیه به عنوان دو عامل اساسی بهبود بازار و جهش تولید نام برد.