• اختصاص ۱۷۰۰میلیارد تومان به زنجیره تامین ایران‌خودرو

    اختصاص ۱۷۰۰میلیارد تومان به زنجیره تامین ایران‌خودرو

    براساس تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان گروه صنعتی ایران‌خودرو و بانک تجارت، در مجموع دو هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین گروه صنعتی ایران‌خودرو در جهت توسعه پروژه‌های ساخت داخل اختصاص یافت که ۱۷۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک تجارت و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق شکوفایی و نوآوری تامین خواهد شد. به گزارش ایسنا،