• بهمن دیزل رکورد تولید خود در مقایسه با سال گذشته را ثبت کرد

    بهمن دیزل رکورد تولید خود در مقایسه با سال گذشته را ثبت کرد

    بهمن دیزل توانست با تولید ۸۲۵ دستگاه کامیونت پنج، شش و هشت تن ایسوزو و شیلر و همچنین تولید انواع مینی باس سحر و شیلر از آمار کلی تعداد تولید در سال ۹۸ عبور کند و همچنین با عبور از میزان فروش سال گذشته رکورد دیگری را در کمتر از نه ماه کسب کند.