• ۵۰ قطعه از محصولات ایران‌خودرو بومی‌سازی شد

    ۵۰ قطعه از محصولات ایران‌خودرو بومی‌سازی شد

    ایران خودرو در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تاکنون ۵۰ قطعه از محصولات خود را توسط ۳۱ سازنده داخلی بومی سازی کرده که براساس شمارگان یک سال تولید حدود ۴۸.۸ میلیون یورو کاهش ازربری به دنبال داشته است.