• پولشویی با دستکاری در بازار سرمایه

    پولشویی با دستکاری در بازار سرمایه

    دو جرم مهم در جهان در بازار سرمایه وجود دارد که واکنش‌های بخش‌های نظارتی به آن شدید و جدی است و مجازات سنگینی نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود؛‌ دستکاری در بازار و اطلاعات نهانی. گفته می‌شود گاهی از طریق این دو روش به‌ویژه دستکاری در بازار، شاهد پولشویی نیز هستیم. محمدعلی شیری‌زاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اوراق بهادار با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه» در این باره می‌گوید.