• سالگرد ترور آزادی و گفت‌وگو آموزه‌های ۶۰ برای ۱۴۰۰

    سالگرد ترور آزادی و گفت‌وگو آموزه‌های ۶۰ برای ۱۴۰۰

    به گزارش ایرنا :متأسـفانه متن گفتمانی دهه ۶۰، چالـش‌ها و تعـارض‌های آن دوره و علت شکل‌گیری خشونت در جامعه و در این میان شخصیت شهید بهشتی ناشـناخته بــوده و مورد مداقه تاریخی قرار نگرفته است. درخشش سیمای بهشتی را می‌توان آنجا که زیر تابلوی «فبشر عبادی الذین یستمعون القول» با گروه‌های کمونیستی، غیرکمونیستی، منتقدین و