• دوران تلویزیون به پایان رسید؟

    دوران تلویزیون به پایان رسید؟

    افزایش تمایل مردم جهان به استفاده از اینترنت مردم سراسر جهان با تقریبا ۸ساعت در روز، بیش از هر زمان دیگری از رسانه‌ها استفاده می‌کنند.   بر اساس بررسی‌های انجام شده، میزان استفاده از اینترنت برای نخستین بار در سال گذشته از تلویزیون پیشی گرفت.   مصرف روزانه اینترنت تلفن همراه در سال ۲۰۱۹ به