• با کروز و خرمی از دانشگاه تا صنعت را طی کنید

    با کروز و خرمی از دانشگاه تا صنعت را طی کنید

    محصولات کروز از سیم کشی خودرو آغاز و به قطعات فنی رسیده است و با دانش فنی و تلاش در نهایت به تولید انبوه داخلی دست پیدا کرده اند.

  • بومی سازی و تولید انبوه قطعاتی که روزی رویایی بیش نبود

    بومی سازی و تولید انبوه قطعاتی که روزی رویایی بیش نبود

    صنعت خودروسازی کشور با شروع تحریم ها، به دلیل عدم امکان واردات بسیاری از قطعات با مشکلات جدی مواجه شد و شاهد انباشت ده ها هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازها بودیم. کسری بسیاری خودروها مربوط به چند قطعه خاص از جمله کیسه هوا، کامپیوتر خودرو و غیره بود و قطعه سازانی همچون کروز با پیوستن به پویش نهضت داخلی سازی دست این صنعت را گرفتند تا زمین نخورد و سر پا بایستد.