• تولید تختال ضخیم در فولاد مبارکه نتیجۀ اعتماد به متخصصان داخلی است

    تولید تختال ضخیم در فولاد مبارکه نتیجۀ اعتماد به متخصصان داخلی است

    رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین، با اشاره به اهمیت تولید تختال‌ با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر توسط فولاد مبارکه اظهار داشت: تولید اسلب‌های ضخیم برای صنـــعت فـولاد کشور، به‌ویـژه فولادمبارکه، بسیار مهم و مایۀ مباهات است؛ چراکه این دستاورد ارزنده با تکیه بر دانش بومی و اعتماد به تخصص جوانان ایجاد شده است.

  • تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر در فولاد مبارکه

    تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر در فولاد مبارکه

    با اتکا بر دانش و همت مدیریت، کارکنان و کارشناسان فولاد مبارکه و با هدف تأمین حداکثری محصولات موردنیاز لوله‌های انتقال نفت و گاز، برای نخستین بار در کشور، تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر تولید شد.