• نتایج اولیه کالبدشکافی قاضی غلامرضا منصوری: مرگ او با خشونت همراه بوده

    نتایج اولیه کالبدشکافی قاضی غلامرضا منصوری: مرگ او با خشونت همراه بوده

    رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان می‌دهد که مرگ او با “خشونت” همراه بوده است. ی بی سی نوشت: رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان می‌دهد که مرگ او با “خشونت” همراه بوده است. به گزارش «انتخاب»؛ این رسانه‌ها