• امنیت در روزهای کرونایی و مردم

    امنیت در روزهای کرونایی و مردم

    مامور پلیس راه هستند. این روزها کارشان شده چشم دوختن به پلاک خودروها. شاید در وهله اول کار ساده‌ای باشد اما سر و کله زدن با افرادی که می‌دانند نباید تردد کنند و می‌خواهند که ادامه دهند ترددشان را; هم جان می‌خواهد و هم انرژی و وقت. اگرچه خیلی‌ها از طرح فاصله گذاری اجتماعی تمکین کردند اما هستند انگشت شمار, افرادی که به بازی می‌گیرند این مسائل را و توهین و افترا می‌بندند به افرادی که برای انجام وظیفه‌شان از جان و سلامتی خود مایه می‌گذارند.