• جهش کیفی تختال فولاد هرمزگان

    جهش کیفی تختال فولاد هرمزگان

    بازرسی‌های گرم و سرد تختال‌های تولیدی در سه‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که روند روبه‌رشد کیفی تولید در این شرکت به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، تا جایی که در اردیبهشت‌ماه ۹۹.۲۹ درصد تختال‌ها بدون نیاز به عملیات اصلاحی مورد تأیید بازرسان کیفی این شرکت قرار گرفت.