• حاشیه استعفای الیاس نادران از مجلس

    حاشیه استعفای الیاس نادران از مجلس

    سیدناصر موسوی لارگانی دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر مربوط به استعفای نادران از نمایندگی مردم تهران گفت: اصلا و به هیچ وجه در این مورد صحبتی نشنیدم.