• محصول جدید کروز با ظرفیت تولید سالانه ۷۵۰هزار عدد

    محصول جدید کروز با ظرفیت تولید سالانه ۷۵۰هزار عدد

    با شروع تحریم های بین المللی برخی قطعات و آپشن‌ها به دلیل وارداتی بودن و کمبود مواد اولیه از خودروهای صفر کیلومتر داخلی حذف شدند که یکی از آن ها سنسور دنده عقب بود. شرکت صنایع تولیدی کروز به عنوان شرکتی پیشتاز در داخلی سازی قطعات خودرو، بومی سازی آن را با همت و دانش مهندسان داخلی از یک سال و نیم گذشته آغاز کرد که در آینده نزدیک با توسعه خطوط تولید خود، برنامه تولید سالانه ۷۵۰هزار حسگر دنده عقب را دارد.