• حقوق معلمان در بودجه۱۴۰۰ به چه صورت خواهد بود؟

    حقوق معلمان در بودجه۱۴۰۰ به چه صورت خواهد بود؟

    رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان آماده کمک به توسعه آموزش‌های مجازی در کشور هستند، از برنامه مجلس برای قاعده‌مند کردن قوانین دانشجومعلمان در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.   حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و