• دفاع مشاور رییس جمهوری از اصل مذاکره

    دفاع مشاور رییس جمهوری از اصل مذاکره

    مشاور رییس جمهوری اسلامی ایران در توییتی نکاتی را درباره دفاع از اصل مذاکره بیان کرد. به گزارش ایسنا، در توییت‌های حمید ابوطالبی آمده است: اندر دفاع از “اصلِ مذاکره” تصویر موجود در ساحتِ سیاسی در مورد “اصل مذاکره” در سیاست خارجی، بر سه محور استوار است. عدم اعتقاد به اصلِ مذاکره به دلیل هراس