• گفت‌وگو با فروشنده و خریدار نوزاد در پایتخت

    گفت‌وگو با فروشنده و خریدار نوزاد در پایتخت

    به دنبال انتشار تصاویری از فروش چندین نوزاد در فضای مجازی و واکنش شدید افکار عمومی، پلیس پایتخت که به موضوع ورود کرده بود این افراد را دستگیر کرد. به گزارش ایسنا، اوایل هفته جاری بود که تصاویری از چندین پست و استوری اینستاگرامی که در آن تصویر چند نوزاد به اشتراک گذاشته شده و مبلغی