• دریافت سیگنالهای معتبر از خساپا

    دریافت سیگنالهای معتبر از خساپا

    برکسی پوشیده نیست که خودروسازان برای رهایی از ماده ی ۱۴۱ قانون تجارت ناگزیر به افزایش سرمایه هستند و این موضوع در بازار معاملاتی خواهان زیادی داشته به طوری که در کنار شگفتی سازی شاخص بورس تعداد خریداران سهام خودرویی نیز بسیار قابل توجه بود و یکی از علتهای رشد شاخص بورس می تواند تعداد حجم بالای معاملات در گروه خودروئیها باشد.