• اذعان وزارت خارجه آمریکا به عدم مشارکت ایران در تولید تسلیحات هسته‌ای

    اذعان وزارت خارجه آمریکا به عدم مشارکت ایران در تولید تسلیحات هسته‌ای

    وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی درباره پایبندی به معاهده‌های کنترل تسلیحاتی، عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح، ضمن مطرح کردن ادعاهایی اذعان کرد که ایران در حال حاضر در فعالیتی مرتبط با تولید تسلیحات هسته‌ای مشارکت ندارد. به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی موسوم به پایبندی و پیروی از معاهده‌های