• فولاد مبارکه شرکت برترِ ایمنی

    فولاد مبارکه شرکت برترِ ایمنی

    مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست شرکت فولاد مبارکه از ادامۀ روند روبه‌رشد دستاوردها و شاخص‌های ایمنی این شرکت خبر داد و گفت: در پی روند روبه‌‌رشد دستاوردهای ایمنی فولاد مبارکه طی ۲۰ سال اخیر و بر اساس آخرین گزارش‌های اعلام‌شده از ســوی انجــمن جـهانی فـولاد (World Steel) در سـال ۲۰۱۹، شـرکـت فولاد مبارکه با بهترین عملکرد در شاخص کاهش حوادث در بین سایر فولادسازان جهان، رتبۀ برتر را به خود اختصاص داد.