• آیا ایران چهارمین کشور پرتورم جهان است؟

    آیا ایران چهارمین کشور پرتورم جهان است؟

    معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در برنامه تیتر امشب درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود.