• تحریم‌ها ارائه خدمات به پناهندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد

    تحریم‌ها ارائه خدمات به پناهندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد

    تهران- ایرنا- نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تاثیر تحریم‌ها را میان مرزی دانست و گفت: تحریم‌ها بر همه امور حتی بر پناهندگان و ارائه خدمت به آنان تاثیر می‌گذارد. «ایوو فریسن» روز چهارشنبه در نشست خبری ویدئوکنفرانسی مشترک که با مهدی محمودی مدیر کل اتباع خارجیوزارت کشور، و در پاسخ به ایرنا درباره نوع و