• بکارگیری ظرفیت‌های بومی «بلاک چین» در تامین اجتماعی

    بکارگیری ظرفیت‌های بومی «بلاک چین» در تامین اجتماعی

    عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: با استفاده از ظرفیت های بسیار زیاد در حوزه بلاک چین و بومی شدن آن، می‌توانیم در افزایش ارائه خدمات، تکریم جامعه هدف و تسهیل در ارائه خدمات در سازمان تامین اجتماعی گام‌های موثرتری برداریم.