• چرا مجریان سعودی کشف حجاب را تبلیغ می‌کنند؟

    چرا مجریان سعودی کشف حجاب را تبلیغ می‌کنند؟

    یکی از مجریان زن معروف عربستانی و نزدیک به محمد بن سلمان این روزها هشتگ حجاب دلیلی برای اخلاق یا شرافت‌مداری نیست را به راه انداخته و از این طریق تلاش می‌کند تا حجاب را در این کشور اسلامی هر چه بیشتر زیر سئوال ببرد. عربستان تحت حکومت محمد بن سلمان روزگار عجیبی را سپری می‌کند.