آخرین خبرها
خانه / دیگر رسانه / استمرار تولید در فولاد مبارکه در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا مایۀ افتخار است

استمرار تولید در فولاد مبارکه در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا مایۀ افتخار است

به گزارش پشت پرده : وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در فولاد مبارکه گفت: بسیار خرسندم از اینکه امروز  فرصتی دست داد تا از نزدیک به کارکنان عزیز و جهادگر این شرکت معظم خدا قوت بگوییم.
صالحی  با  اشاره به اینکه اجرای طرحهای توسعه در فولاد مبارکه یکی از مزیتهای این شرکت است، تصریح کرد: این امر در پویایی این شرکت نقش مؤثری دارد. از این رو فعالیت مجموعۀ مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه در این خصوص قابلتقدیر و برای هر ایرانی مایۀ مباهات است؛ بهویژه اینکه این مجموعۀ صنعتی در مجاورت شهرستان لنجان است و در عرصۀ ملی و بینالمللی با محصولات متنوع و باکیفیتی که تولید میکند، حرفهای زیادی برای گفتن دارد. مهمتر اینکه این مجموعه در کنار فرایند تولید و برنامههای توسعۀ، همواره استفادۀ بهینه از انرژی را در دستور کار خود قرار داده است.
فرماندار شهرستان لنجان  از اجرای طرح ایجاد شبکۀ فاضلاب در شهرستانهای لنجان و مبارکه بهعنوان یکی از طرحهای مهم این شرکت یاد و اضافه کرد: استفاده از پساب فاضلاب شهرهای اطراف و بازچرخانی آب تصفیهشده در خطوط تولید شرکت امتیازی ویژه برای فولاد مبارکه به شمار میآید که باعث بهبود فرایندهای زیستمحیطی است؛ ضمن اینکه از این آب میتواند در پروژه بزرگ نورد گرم شمارۀ ۲ نیز استفاده کند. بهطورکلی این تدابیر باعث شده است میزان برداشت آب خام این شرکت از زایندهرود کاهش یابد.
خدامراد صالحی در ادامه  با اشاره به همکاریهای شهرستان لنجان در احداث این شبکۀ فاضلاب تصریح کرد: ازآنجاکه خروجی شرکت فولاد مبارکه منافع ملی را در برمیگیرد، شهرستان لنجان نیز در حد امکان با سرمایهگذاری و مشارکت در برنامههای شرکت فولاد مبارکه در همۀ حوزهها، بهویژه در پروژۀ اخیر این شرکت که احداث شبکۀ فاضلاب در شهرستانهای لنجان و مبارکه بهمنظور استفاده از پسابهای شهری در خطوط تولید بوده، همکاریهای لازم را به عمل آورده است.
وی با اشاره به اهمیت لزوم برقراری تعامل گستردهتر میان شهرستان لنجان و شرکت فولاد مبارکه گفت: ازآنجاکه فولاد سبا در همجواری این شهرستان است، طبیعتا این تعاملات به بهبود فرایندهای تولید این مجتمع کمک شایانی خواهد کرد. از این حیث نیز تاکنون شهرستان لنجان از هیچ کمکی کوتاهی نکرده است. ما با توجه به مسئولیتی که به عهده داشتهایم، همیشه در خصوص تسهیل روند کارهای جهادگران عزیز در فولاد مبارکه اعلام آمادگی کردهایم تا ضمن تسهیل، هماهنگی و مدیریت امور اداری شهرستان، در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شده، بهخوبی در کنار این عزیزان، به تولید بیشتر کمک نماییم.
فرماندار شهرستان لنجان در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از مساعدتهای فولاد مبارکه به شهرستان لنجان در جریان شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: به جهت مسئولیتی که به عهده دارم و نیز بهعنوان یک شهروند به وجود این مرکز صنعتی افتخار میکنم و برای مسئولین و کارکنان این مجموعه آرزوی سلامتی دارم.
از حسن نیت مسئولین شهرستان لنجان  به فولاد مبارکه بهعنوان یک سرمایۀ ملی تشکر میکنیم
در این جلسه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان از حسن نیت مسئولین شهرستان  لنجان به فولاد مبارکه بهعنوان یک سرمایۀ ملی قدردانی کرد و گفت: همانگونه که اشاره شد همۀ مردم ایران بهنوعی از منافع فولاد مبارکه بهرهمند میشوند. درعینحال و بهطور قطع فولاد مبارکه نیز همواره توسعۀ پایدار بهویژه در منطقۀ پیرامون خود را مدنظر داشته و دارد.
مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار داشت: مدیریت این شرکت بر این باور است که بر اساس همکاری و زندگی مسالمتآمیز با جامعۀ همجوار خود است که میتواند کارها، فعالیتهای تولیدی، اقتصادی شرکت و اهداف نظام را محقق سازد.
مهندس عظیمیان در پایان بر اهمیت و لزوم توسعۀ همهجانبۀ همکاریها    میان صنعت و جامعه تأکید کرد.

حتما ببینید

افزايش 40 درصدي توليد و 30 درصدي صادرات فولاد بناب در سال جهش تولید

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب از رشد 40 درصدی تولید و افزایش 30 درصدی صادرات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *