آخرین خبرها
خانه / دیگر رسانه / فولاد مبارکه «شرکت پیشرو» در بین 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران
شرکت پیشرو
شرکت پیشرو

فولاد مبارکه «شرکت پیشرو» در بین 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران

به گزارش بازتاب خبر به نقل از خبرنگار فولاد، در این همایش که روز یکشنبه 29 دیماه در محل سالن همایشهای بینالمللی صداوسیمای و با حضور محمدباقر عالی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، مجید درویش مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر و جمعی از مدیران شرکتهای برتر کشور برگزار شد، از شرکتهای برتر کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.
در این رتبهبندی، شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان علاوه بر کسب عنوان پیشرو، رتبۀ اول ازنظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی، رتبۀ دوم در شاخص ارزش بازار، رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبۀ دوم در شاخص بیشترین سودآوری و رتبۀ پنجم در شاخص فروش را در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور به خود اختصاص داد.
در این جلسه که در آن نقش شرکتهای بزرگ بر شاخص اقتصادی بهعنوان پیشران و لوکوموتیو ایجاد رشد و توسعه در کشور و تجزیهوتحلیل نتایج این رتبهبندیها بهمنظور تدوین سیاستهای صنعتی کشور بررسی شد، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش، طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بهطور قطع کسب این موفقیت که با همدلی و همکاری کارکنان و با برنامهریزیهای مدون شرکت در مسیر تعالی انجام شده، بهطور اتفاقی و یکشبه به دست نیامده است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی شرکتهای حاضر در فرایند انتخاب 100 شرکت برتر، ازجمله فولاد مبارکه، سالیان سال برای رسیدن به این نقطه برنامهریزی و تلاش کردهاند، تصریح کرد: اینکه تمامی مراحل و فرایند انتخاب 100 شرکت برتر و شرکت پیشرو بر مبنای رأی و ارزیابی ارزیابان زبدۀ کشوری و بینالمللی انجام میشود از نقاط قوت این فرایند است.
وی در پاسخ به سؤال دربارۀ نقش و جایگاه فولاد مبارکه در حوزۀ اشتغالزایی تصریح کرد: در حال حاضر در گروه فولاد مبارکه بهطور مستقیم حدود 25 هزار نفر مشغول کارند. همچنین بهطور غیرمستقیم حدود 350 هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تأمین و تولید فولاد مبارکه ایجاد شده است.
وی در پاســــخ به سؤال یکی از خبرنگـــــاران درخصوص زمان آغاز عملیات احداث نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه گفت: در شرایط فعلی که کشور در اوج جنگ اقتصادی است و گسترش تولید بهویژه اتکا به اقتصاد غیرنفتی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و درآمدزایی کشور کمک کند، بهطور قطع مسئولان و متولیان امر میتوانند روند اجرای این پروژۀ ملی را تسهیل و تسریع کنند. به عبارت دیگر، شرایط تحریم ایجاب میکند که با هموار کردن مسیر اجرای چنین پروژههایی موانع از پیش روی تولید و رونق اقتصادی کشور برداشته شود. باید به خاطر داشته باشیم هرچه این پروژه عظیم زودتر اجرا شود، کشور زودتر از واردات بسیاری از انواع ورقهای خاص و وارداتی بینیاز خواهد شد. ضمن اینکه فضای بسیار مناسبی برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان و رونق کسبوکار در منطقه و کشور فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه گروه فولاد مبارکه علیرغم همۀ تحریمها و محدودیتها، به بیشترین میزان سودآوری برای ذینفعان و کشور دست یافته است، اظهار داشت: شایسته است مطابق با شرایط تحریم، این شرکت مورد حمایت قرار گیرد.
در جریان برگزاری این همایش، معاون تکنولوژی فولاد مبارکه نیز گفت: شرکت فولاد مبارکه بر بستری از نظامهای تعالی بنا نهاده شده و برنامههای استراتژی خود را به بررسی توانمندیها معطوف ساخته است و طبیعتا نتایج متناسب با آن را حاصل خواهد کرد.
سید مهدی نقوی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه دو بار جایزۀ تعالی سازمانی ایران و جایزۀ تعالی اروپا و همچنین تندیس جایزۀ ملی کیفیت را به خود اختصاص داده است گفت: این شرکت با برنامهریزیهای مدون از سالهای گذشته تا  امروز   و    با    تعریف سیستمهای متفاوت، در سایۀ همت و عزم راسخ مجموعۀ مدیریت و کارکنان توانسته در سختترین شرایط، پویایی شرکت را حفظ کند.
وی کسب عنوان پیشرو را نمونۀ بارزی از شادابی و پویایی شرکت فولاد مبارکه دانست و تصریح کرد: در همین خصوص استراتژی جدید و بعدی شرکت حرکت به سمت فرایندها و صاحب تکنولوژی شدن است.
معاون تکنولوژی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت 18 سال سابقۀ بومیسازی قطعات و 27 سال سابقۀ تولید فولاد را در کارنامۀ خود دارد و اکنون با رسیدن به سطح قابلتوجهی از بلوغ سازمانی، حرکت خود را در مسیر صاحب تکنولوژی شدن آغاز کرده است.
وی در همین زمینه تصریح کرد: فولاد مبارکه برای دستیابی به موفقیتهای بزرگ، تمام توانمندی کشور ایران برای ساخت تجهیزات و فرایندهای تولید فولاد را بررسی و مسیرهای مرتبط با این دانش و تکنولوژی را استخراج کرده است. ضمن اینکه برای رفع موانع پیش روی خود برنامههای مدونی پیشبینی کرده است تا بتواند کشور را صاحب دانش فرایند تولید فولاد نماید.

حتما ببینید

افزايش 40 درصدي توليد و 30 درصدي صادرات فولاد بناب در سال جهش تولید

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب از رشد 40 درصدی تولید و افزایش 30 درصدی صادرات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *