• چهل‌ویکمین سالروز شکست حصر آبادان

    چهل‌ویکمین سالروز شکست حصر آبادان

    آبادان از شهرهای مهم استان خوزستان است كه به شكل مثلث بوده و قاعده آن به طرف خليج فارس و رأس آن به سمت خرمشهر است. اوائل تجاوز رژيم بعثی عراق اين شهر به صورت نعلی شكل به محاصره آن‎ها در آمد. امام خمينی(ره) در يك دستور قاطع فرمودند: « محاصره آبادان بايد شكسته شود.» رزمندگان دلاور سپاه اسلام برای تحقق فرمان حضرت امام عمليات ثامن الائمه ـ عليه السلام ـ را در ساعت يك بامداد ۵ مهر ۱۳۶۰ با رمز مقدس « نصر من الله و فتح قريب » اولین عملیات گسترده در مقابل ارتش متجاوز عراق با موفقیت کامل انجام و شهر آبادان پس از یک سال از محاصره دشمن بعثی خارج شد.

  • فیلم سقوط داربست تبلیغاتی کاندیدای انتخابات روی یک زن و خودرو

    فیلم سقوط داربست تبلیغاتی کاندیدای انتخابات روی یک زن و خودرو

    لحظه سقوط داربست تبلیغاتی کاندیدای ریاست جمهوری روی سر مردم ویک خودرودر آبادان.