• نمایندگی تعمیرات قهوه ساز

    نمایندگی تعمیرات قهوه ساز

    یکی از خدمات ارائه شده در نمایندگی مجاز هوم خانه تعمیرات قهوه ساز می باشد. تکنسین های حاضر در این مجموعه طی دوره هایی با تمام قطعات به کار رفته در ساختمان قهوه ساز ها آشنا شده اند.