• سیف الله المسلول

    سیف الله المسلول

    در بخشی از کتاب امام علی، نوشته جرج جرداق آمده است:از جمله كسانی كه وصف علی‌بن ابی طالب علیه السلام را مكتوب كرده‌اند، صاحب كتاب ذخائرالعقبی است.

  • واقعه سقیفه بنی‌ساعده

    واقعه سقیفه بنی‌ساعده

    سقیفه مکانی به شکل سکو یا سایبان بوده است که طوایف عرب برای مشورت در تصمیمات عمومی، در آن جمع می‌شدند.