• هیتلر ازدوربین غیر هالیوودی

    هیتلر ازدوربین غیر هالیوودی

    پس از پایان جنگ جهانی دوم، موج رسانه ای عظیمی در جهان علیه رهبر نازی ها، یعنی آدولف هیتلر به راه افتاد که وی فردی خونخوار و رهبری آدمکش بود اما بسیاری از کارشناسان و مورخان معتقدند این صهیونیست ها هستند که تلاش می کنند تا نقابی منفور از هیتلر به جهان نشان دهند و در واقع این صهیونیست ها بودند که عامل جنگ میان ملت ها در جهان بودند تا بتوانند با تضعیف کشورها برنامه های خود را برای فتح دنیا عملی کنند.