• لعلی در دی

    لعلی در دی

    امیر لعلی از پیشکسوتان عرصه رسانه و مطبوعات به مدیریت روابط عمومی و ارتباط با مشتریان بانک دی منصوب گردید

  • مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران منصوب شد

    مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران منصوب شد

    ببه نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در متن این حکم آمده است: «نظر به شایستگی و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط‌عمومی بانک صادرات ایران منصوب می‌شوید تا با بهره‌مندی از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف تنظیم‌شده یاری کنید.